Коноха - http://s49.radikal.ru/i125/0810/21/c3287e7b1cac.jpg
Суна - http://s40.radikal.ru/i090/0810/a1/e2d1c1fe876b.gif
Ото - http://s52.radikal.ru/i138/0810/e4/6364e31fe714.gif
Аме - http://s45.radikal.ru/i108/0810/50/c0f8f2c815ce.gif
Кири - http://s44.radikal.ru/i105/0810/c1/5f8c26c19062.gif
Ива - http://s45.radikal.ru/i107/0810/da/6a2b7e0a068c.gif
Акацуки - http://i038.radikal.ru/0810/9c/0bc0364a4316.jpg